March 1, 2024

Graanprodusentedag 2024: Vooruitstrewendheid en Samewerking in die Landboubedryf

Die onlangse Graanprodusentedag, wat deur NexusAG aangebied is, het op 8 Februarie 2024 by Eensgezind Onthaalsaal naby Durbanville plaasgevind en het ‘n belangrike platform gebied vir die uitruil van kennis en ervaring in die graanbedryf. Met 280 klein graanboere teenwoordig, het hierdie geleentheid ‘n sleutelrol gespeel in die bevordering van volhoubare landbou en die bevordering van holistiese gewasbestuurspraktyke.

NexusAG heg waarde aan die bou van langdurige verhoudings met toonaangewende plaaslike en internasionale verskaffers, bedryfsliggame en produsente. Hulle is verbind tot die bevordering van volhoubare landbou deur die ontwikkeling van holistiese, pasgemaakte gewasbestuurs-programme wat voeding en gewasbeskerming integreer en produsente ondersteun regdeur die produksiesiklus – van voor-plantvoorbereiding tot na die oes.

Die dag het gefokus op die belangrike rol van biologiese produkte, die nuutste markneigings as ook die bespreking oor ‘n onafhanklike proef-program wat die impak van invoor-voeding ondersoek het, ‘n praktyk wat reeds suksesvol in lande soos Australië geïmplementeer word. Die proef het ‘n opbrengs van tot 410% op die belegging getoon, met die top agt behandelings wat selfs ‘n 708% opbrengs op belegging getoon het. Hierdie inligting is van kardinale belang vir produsente wat strewe na die optimalisering van hul opbrengs en netto-inkomste per hektaar.

Verskeie gassprekers het hul spesialiskennis gedeel, insluitende Kevin Snyman, Hoofbestuurder van NexusAG, Wessel Cloete van nexNu-Tri, Dr. Johann Strauss, Dr. Ronel Hendriks, en Dr. Tersia ter Haar wat ‘n bydrae gelewer het oor onderwerpe wat strek van bewaringslandbou tot biologiese benaderings vir droëland-graanproduksie.

Sterling Gooch van Australië het ‘n tegniese aanbieding gedoen waar hy voeibare toedieningstelsels bekendgestel het. Die betrokkenheid van borge in die graanbedryf, soos RovicLeers en Cerealis, het ook ‘n bydrae gelewer tot die sulkses van die dag deur die bekendstelling van nuwe tegnologieë en produkte wat die produksie-effektiwiteit kan verbeter.

Corne Krige, oud-rugby speler het belangrike lewenslesse oor leierskap gedeel. Hierdie byeenkoms het dus nie net waardevolle tegniese kennis gedeel nie, maar het ook gedien as ‘n inspirerende platform vir die aanmoediging van leierskap in die landboubedryf.