May 6, 2024

Die Opwindende Landskap van Jeugskoue in die Wes-Kaap in 2024

Jeugskou

Al die jeugskoue in die Wes-Kaap het tot dusver in 2024 vir groot opwinding gesorg, met ‘n reeks geleenthede wat die talent en vaardighede van die jeug in die kollig plaas. Die jaar het afgeskop met die Heidelberg en Riversdal skoue in Februarie, gevolg deur die Swellendam skou in Maart en Clanwilliam Skou in April.

Elke jeugskou het sover ‘n unieke vertoning van plaaslike talent aangegebied. Maar een skou wat uitgestaan het, was die Swellendam skou, wat ‘n besondere mylpaal behaal het, deur die insluiting van blinde en swaksiende leerders.

Nuwe geleenthede

Met ‘n indrukwekkende 204 inskrywings, het die Swellendam Jeugskou vanjaar die grootste streekjeugskou in die Wes-Kaap geword. Vir die eerste keer ooit het blinde en swaksiende leerders van die Pionierskool vir Blindes en Swaksiendes in Worcester aktief deelgeneem aan ‘n jeugskou. Hierdie geleentheid het ‘n gedenkwaardige oomblik gebied vir die gemeenskap, en spesifiek vir die deelnemende leerders wat hul vaardighede ten toon gestel het in die ontwikkelingsklas vir pluimvee en konyne. Vier seuns het met hoenders geskou, terwyl vier dogters hul vaardighede met konyne geskou het. Hierdie deelname het nie net die diversiteit van die jeugskou weerspieël nie, maar dit is ook ‘n stap in die regte rigting vir die inklusiwiteit van alle jong mense, ongeag hulle vermoëns.

WP Kampioenskap

Die hoogtepunt van die jaar sal die Westelike Provinsie (WP) Kampioenskap wees, wat van 16 – 18 Junie by Nampo Park in Bredasdorp aangebied word. Hierdie geleentheid bring deelnemers van regoor die provinsie bymekaar om hul vaardighede te demonstreer in kategorieë soos vleisbees, perde, pluimvee, wolskape, konyne, afslaers en nog baie meer.

Die WP Kampioenskap sal ook ‘n nuwe afdeling vir fotografie insluit, wat ‘n nuwe platform vir die kreatiwiteit aan die jeug bied. Annaline van Wyk verduidelik die kompetisiestrukture: “Daar is 9 streekskoue deur die jaar waarin die kinders deelneem. Die 2 beste punte van die skoue van elke deelnemer word gekies, en hulle word genooi na die WP kampioenskap toe. Daar is gewoonlik so 220 deelnemers.”

Die kompetisies dien nie net as ‘n podium vir jong mense om hul vaardighede te toon nie, maar dit is ook ‘n geleentheid vir provinsies om hul beste talent te identifiseer wat hulle by die nasionale kompetisie sal verteenwoordig. Hierdie geleenthede bevorder nie net die plaaslike landbou- en kultuurervaring nie, maar dit versterk ook die samehorigheid en diversiteit binne die gemeenskap.

Met die George Jeugskou op 29 Augustus, Moorreesburg op 4 September, Nampo Kaap op 14 September en Villiersdorp op 12 Oktober op die horison, is daar ‘n groot opwinding vir die jeugskoue in die Wes-Kaap in die vooruitsig vir die res van die jaar.

Elkeen van hierdie geleenthede beloof ‘n unieke viering van plaaslike talent en ‘n platform vir jong mense om hul vaardighede te wys.
Vir meer inligting besoek www.youngfarmers.co.za