March 11, 2024

InteliGro: Houer vir houer op pad na die wenstreep

“Sir David Attenborough, ontvanger van die “Champions of the Earth Lifetime Achievement Award”, het gesê: “Wat ons nou doen, bepaal ons pad vir die volgende 1000 jaar.” Suid-Afrika beskik oor sy eie kampioen oor rentmeesterskap en omgewingsbewaring in landbou, die alombekende Dr. Gerhard Verdoorn van CropLife SA.

Luidens ‘n onlangse gesprek met Dr. Verdoorn op RSG, is die bewusmakingsveldtog oor die veilige hantering en korrekte wegdoening van leë landbouprodukhouers ‘n paar jaar gelede reeds begin, met die doel om produsente, verskaffers, en alle rolspelers in die landbousektor in te lig. Dit is nie iets waaraan mens daagliks dink nie, maar die verkeerde hantering van gebruikte houers kan ernstige besoedeling veroorsaak wat mense, diere, en die omgewing nadelig beïnvloed. Baie produsente en plaaswerkers is reeds bekend met die driemaal-uitspoelmetode, wat noodsaaklik is om grond- en waterbesoedeling te voorkom. Om dit vir produsente makliker te maak om van leë kanne en dromme ontslae te raak, is ‘n netwerk van herwinningsfasiliteite regoor Suid-Afrika opgerig. Elke fasiliteit moet aan streng vereistes voldoen voordat CropLife SA dit as ‘n goedgekeurde herwinningdepot registreer.

 

InteligroInteliGro, ‘n leier in die landbousektor, dryf aktief die program van rentmeesterskap. Hulle het reeds verskeie depots landwyd gevestig, wat erken word as belangrike hulpbronne vir die bevordering van verantwoordelike en volhoubare landboupraktyke.

In Citrusdal is die InteliGro Senior Gewas Adviseur, Gerhard Visser, aan die stuur van sake. Hy fokus op geïntegreerde boerderypraktyke, wat biologiese oplossings insluit. Gerhard en sy span is uiteraard nou verbind aan sitrus produsente in die omgewing, en is ook baie ernstig oor die verantwoordbare rol wat hulle speel om te verseker dat die area se gebruikte houers op die regte manier ontvang, voorberei, geberg en versend word.

“Voorheen is verspreiders van landbouprodukte soms as ‘gifsmouse’ bestempel, wat ‘n negatiewe reputasie geskep het. Dit is ‘n uitdaging wat ons steeds ondervind in ons pogings om die publieke persepsie te verander,” vertel Gerhard, “Die produsente met wie ons werk, weet egter dat InteliGro se opgeleide Gewas Adviseurs die hele pakket aanbied – van grondverbetering, saad, plantvoeding, gewasbeskerming met beide konvensionele en biologiese aanwendings, tegnologie en kundige ondersteuning – alles om positiewe resultate te bewerkstellig. En dis tog waarna ons as ‘n span met ons produ-sente strewe”.

Vir Gerhard is dit belangrik om as ‘n verantwoordelike rentmeester in die landboubedryf op te tree. Dit sluit nie net sy praktyke op die plaas in nie, maar ook die herwinningsfasiliteit wat hy en sy span bestuur. Gerhard deel sy bekommernisse oor hoe leë houers van landbouprodukte voorheen op plase opgehoop het. Ongeveer drie jaar gelede het hy die inisiatief geneem om Dr. Verdoorn te kontak en ‘n versamelpunt vir leë houers in die omgewing te vestig.

“Dit vergemaklik die proses vir produsente om hul houers by ons af te lewer, waarna ons die verdere bestuur daarvan oorneem. Ons dra by tot betekenisvolle verbeteringe op die plaas. As deel van die landbougemeenskap, met ‘n diepgewortelde verbintenis tot die aarde, verseker ons dat ons aktiwiteite geen nadelige impak het nie.”

Johnathan Badenhorst, die voorman van die Citrusdaldepot, deel met trots die prosedures van versameling en voorbereiding. Skandeer die QR-kode hieronder om die video te kyk. “By die aankoms word houers volgens grootte gesorteer, dan gesny en saamgepers voor dit in grootmaat na die herwinningseenheid in Piketberg vervoer word vir verdere verwerking. Produsente ontvang sertifikate van veilige verwydering, ‘n belangrike voordeel tydens ouditprosesse.”

Inteligro

Waarom is dit noodsaaklik vir produsente om aan die CropLife SA-houerbestuursprogram deel te neem? Ondanks die vele nuttige toepassings van plastiek, word die helfte van alle plastiekhouers en -produkte ontwerp vir ‘n eenmalige gebruik, waarna dit weggegooi word. Dit lei daartoe dat ons jaarliks meer as 300 miljoen ton plastiekafval produseer, wat ernstige omgewingsimpakte tot gevolg het. In die landbousektor word plastiek onder andere gebruik vir die verpakking van plaagdoders, kunsmis, saadsakke en vir die bou van tonnels. Dit is dus die bedryf se verantwoordelikheid om die lewenssiklus van hierdie produkte te bestuur. Verder vereis nuwe regulasies oor Uitgebreide Produseteverantwoordelikheid, soos uiteengesit in die Wet op Nasionale Omgewingsbestuur: Afval van 2008 (Wet Nr. 59 van 2008), dat elke produsent verplig is om ‘n herwinningstrategie te implementeer vir die insameling van hierdie produkte.” (Inligting aangepas van CropLife SA se webtuiste).

Die verantwoordelikheid om leë houers korrek te hanteer en by versamelpunte of herwinning depots af te lewer, lê uiteindelik by elke produsent. Weet jy waar jou naaste herwinningsfasiliteit is?

Neem ‘n oomblik om CropLife SA webtuiste te besoek en meer inligting te bekom. Deur gesamentlik en op ‘n verantwoordelike manier op te tree, kan ons ‘n blywende en positiewe impak in die landboubedryf maak en ‘n waardevolle erfenis vir toekomstige generasies verseker.

Citrusdaldepot: [email protected]
www.inteligro.co.za