FEATURED
July 8, 2024

Aartappelprodusente voel die toenemende druk op winsgewendheid as gevolg van insetkostes, markvereistes en optimale produksie in terme van kwaliteit en opbrengs. Ons beweeg na ’n wêreld waar presisielandbou en volhoubare praktyke uiters belangrik is en insekmoniteringsprogramme vorm ‘n noodsaaklike komponent hiervan. Insekmonitering speel ‘n skadevoorkomende rol deur gereelde opsporing van peste, en sistematiese waarneming en […]

FEATURED
June 11, 2024

In ‘n wêreld wat toenemend bewus is van klimaatsverandering, bied koolstofkrediete boere ‘n kans om addisionele inkomste te verdien en volhoubare praktyke te bevorder. Hierdie artikel, gebaseer op Dr. Hendrik Smith se navorsing by ASSET Research en gepubliseer in SA Graan, verduidelik koolstofkrediete, hul werking, en die voordele daarvan. Koolstof was vir miljoene jare ‘n […]