FEATURED
July 8, 2024

Aartappelprodusente voel die toenemende druk op winsgewendheid as gevolg van insetkostes, markvereistes en optimale produksie in terme van kwaliteit en opbrengs. Ons beweeg na ’n wêreld waar presisielandbou en volhoubare praktyke uiters belangrik is en insekmoniteringsprogramme vorm ‘n noodsaaklike komponent hiervan. Insekmonitering speel ‘n skadevoorkomende rol deur gereelde opsporing van peste, en sistematiese waarneming en […]