July 8, 2024

InteliGro: Ons hou jou aartappels dop

Aartappelprodusente voel die toenemende druk op winsgewendheid as gevolg van insetkostes, markvereistes en optimale produksie in terme van kwaliteit en opbrengs. Ons beweeg na ’n wêreld waar presisielandbou en volhoubare praktyke uiters belangrik is en insekmoniteringsprogramme vorm ‘n noodsaaklike komponent hiervan. Insekmonitering speel ‘n skadevoorkomende rol deur gereelde opsporing van peste, en sistematiese waarneming en dokumentasie van insekpopulasies en -aktiwiteite om korrekte beheermaatreëls te bepaal.

Dit is hier waar InteliGro en Syngenta hande gevat het om ’n insekmoniteringsprogram vir InteliGro se aartappelprodusente in die Sandveld op die been te bring. Deur gereelde monitering word peste vroegtydig opgespoor en akkurate identifikasie lei na beter besluitneming en teikenbeheer op spesifieke insekte. Dit voorkom gevolglik ook die oorbenutting van breëspektrum plaagdoders, vertraag die opbou van weerstandige insekte, en beheerprogramme is minder nadelig vir die omgewing en nie-teiken organismes.

Met weeklikse besoeke word beide aartappelmot en Tuta Absoluta-getalle gedokumenteer op ’n elektoniese platforms genaamd Cropwise en CropWatch. Die data word geanaliseer waarna die produsent dit kan gebruik om gefokusde aanbevelings te maak of om programme aan te pas.

InteliGro en Syngenta is oortuig dat hierdie proaktiewe benadering die ekonomiese lewensvatbaarheid van aartappelproduksie verhoog, opbrengsverliese voorkom, kwaliteit verseker en produksiekostes verlaag. Dit alles dra by tot ekonomiese voordele en ‘n verminderde omgewingsvoetspoor, wat aartappelboerderye vir toekomstige geslagte verseker.

Deur InteliGro se toewyding tot hierdie diens kan produsente die gesondheid en produktiwiteit van hul gewasse verbeter, en terselfdetyd belê in die langtermyn volhoubaarheid van ons landboustelsels.