February 6, 2024

Besturende direkteur van InteliGro, Gideon Hefer, betree nuwe rol

Gideon Hefer

WinField United South Africa (WUSA) en InteliGro kondig gesamentlik aan dat Gideon Hefer, Besturende Direkteur van InteliGro, die besluit geneem het om met ingang van 1 April 2024 uit sy pos te tree en ‘n rolverandering in die WUSA groep te ondergaan.

Gideon, ‘n gekwalifiseerde geoktrooieerde rekenmeester van die Universiteit van Johannesburg (voorheen RAU), het in 2001 by die destydse Terason aangesluit en was deel van die span wat InteliChem in 2012 gestig het. Hy was ook betrokke by die samesmelting van Terason en TechniChem om die bekende bedryfsleier, InteliGro, in 2016 tot stand te bring. In 2017 is hy as Hoof Uitvoerende Beampte van InteliChem aangestel en het in 2021 as Besturende Direkteur: Kleinhandel by die WUSA se uitvoerende bestuurspan aangesluit.

Sy toewyding aan die landbou blyk duidelik uit sy verbintenis tot die bou van ‘n volhoubare bedryf in Suid-Afrika vir toekomstige geslagte. Benewens sy betrokkenheid by die WUSA-maatskappye, het hy ook op die Uitvoerende Komitee van CropLife SA gedien, met die fokus op die bevordering van die rol van opgeleide en verantwoordelike gewasadviseurs as vertroude sakevennote vir produsente.

Jan Vermaak, Hoof Uitvoerende Beampte van WUSA, het bevestig dat Gideon binne die Groep sal bly en ‘n ander rol sal aanneem om strategiese inisiatiewe te ondersteun. In die onmiddellike toekoms sal Gideon sy gesinslewe prioritiseer en bydra tot organisasies wat gefokus is op opheffing en voedingsprogramme, sake wat hom na aan die hart lê.
Gideon het oor sy reis gesê: “Dit is met ‘n mate van weemoed, maar ook opgewondenheid dat ek ‘n nuwe seisoen in my lewe betree. Dit was my voorreg om deel te wees van ‘n uitsonderlike span wat werklik ‘n verskil op die plaas maak. Die InteliGro-span oortref net blote besigheid – dit behels kameraadskap, vertroude verhoudings, opreg omgee en ondersteunende spanlede, produsente en verskaffers met die gemeenskaplike doel om die produsent en die landboubedryf volhoubaar en suksesvol te hou.”

Jan Vermaak het sy waardering teenoor Gideon uitgespreek vir sy leierskap in die bou van ‘n toonaangewende besigheid, sy bydrae as ‘n WUSA-bestuurder om die samesmelting te ondersteun, en sy positiewe impak op die landbousektor. “Ons sien uit na Gideon se volgehoue bydrae tot ons toekomstige sukses. Tydens die oorgang sal die huidige InteliGro-leierspan soos gewoonlik funksioneer.”

InteliGro

Die volhoubaarheid en die sukses van ons produsente is die kern van die InteliGro-besigheid. Dit is ons doel om gewasse te optimaliseer en te beskerm sodat hoë kwaliteit opbrengste geproduseer word. Met ‘n span gesertifiseerde gewasadviseurs, ervare tegniese spesialiste, verskaffers van topgehalte en omvattende produkreekse, is InteliGro in die beste posisie om kundige gewasadvies, wetenskaplik gebaseerde insigte en geïntegreerde gewasoplossings te verskaf – terwyl ons ons fokus op toekomstige voedselveiligheid behou. en – veiligheid in Suid-Afrika.
WinField United South Africa

WinField United South Africa (‘WUSA’) verskaf holistiese landbou-oplossings aan die Suid-Afrikaanse bedryf. WUSA se omvattende portefeulje bied ervare gewasadviseurspanne, tegniese ondersteuningspesialiste, navorsings- en innovasiefasiliteite, volledige gewasbeskermingsportefeuljes en nasionale verspreidingnetwerke. ‘n Sterk klem word geplaas op produsente, wat uiteindelik verantwoordelik is vir die voeding van die globale en plaaslike bevolking.

WUSA is gevorm uit die 2021 samesmelting van twee plaaslike maatskappye, Villa Crop Protection en InteliChem Group, met WinField United, die gewasbeskermingsonderneming van die Land O’ Lakes Group in Amerika.

Vir navrae kontak:

Jan Vermaak, Chief Executive Officer WUSA: [email protected]
Gideon Hefer, Managing Director InteliGro: [email protected]